دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی COSO ERM مدل کوزو ۲۰۱۷

آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM برای کارشناسان ارشد بورس اوراق بهادار تهران

آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM برای کارشناسان ارشد بورس اوراق بهادار تهران

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو ۲۰۱۷ شرکت پتروشیمی خراسان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی مدل کوزو در محل سایت شرکت پتروشیمی خراسان – بجنورد

 

 

دوره آموزشی مدیریت در محل سالن کنفرانس شرکت گاز استان خراسان رضوی

دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در شرکت گاز استان

 

نحوه برگزاری دوره حضوری ERM

مدت دوره : ۱۶ ساعت طی ۲ روز –   تاریخ برگزاری : با هماهنگی سازمان  –  ساعت برگزاری :  ۸ تا ۱۶

نحوه برگزاری دوره مجازی ERM

مدت دوره :  ۱۶ ساعت طی ۴ روز –   تاریخ برگزاری : با هماهنگی سازمان –  ساعت برگزاری : ۹ تا ۱۳
اهداف برگزاری دوره مدیریت ریسک سازمانی (اهداف دانشی و اهداف مهارتی)

o        آگاهی از دانش روز در حوزه فرآیند و سیستم مدیریت ریسک

o        آشنایی با نحوه طرح ریزی پروژه و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک سازمانی ERM مطابق با مدل COSO

o        آشنایی با تفکر مبتنی بر ریسک و ترویج آن در مدیریت سازمان

o        ایجاد توانایی در مسئولان سازمان جهت افزایش سطح اطمینان از تحقق اهداف سازمانی

 

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت (بانک ملت)

آموزش ERM مدیریت ریسک سازمانی در هلدینگ بهساز مشارکتهای ملت (بانک ملت)

مخاطبان :

مدیران ارشد ☑      مدیران میانی ☑       سرپرستان و کارشناسان ارشد ☑          کارشناسان ☐         کارکنان ☐

شایستگی‌های پایه (پیش نیازها) : فراگیر، بهتر است دوره تفکر مبتنی بر ریسک و همچنین دوره مدیریت ریسک را پیش از دوره مدیریت ریسک سازمانی گذرانده باشد.
سرفصل ها و محتوای دوره

بخش یک

فصل ۱ مفاهیم و تعاریف مربوط به مدیریت ریسک و ریسک

۱٫۱ رویکردهای تعریف ریسک

۱٫۲ تأثیر ریسک بر سازمان ها

۱٫۳ انواع ریسک

۱٫۴ توسعه مدیریت ریسک

۱٫۵ اصول و اهداف مدیریت ریسک

فصل ۲ استانداردهای مدیریت ریسک

۲٫۱ استانداردهای عمومی مدیریت ریسک

۲٫۲ رویکردهای مدیریت ریسک جایگزین

 

دوره و کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی erm

دوره و کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERN

 

فصل ۳ مدیریت ریسک سازمانی

۳٫۱ تعریف نمای کلی مدیریت ریسک سازمانی

۳٫۲ نمای کلی مدیریت ریسک سازمانی

۳٫۳ پیاده سازی ERM COSO

۳٫۴ ایجاد زمینه مدیریت ریسک

۳٫۵ تعیین هدف

فصل ۴ ارزیابی ریسک الف- معرفی و شناسایی

۴٫۱ ملاحظات ارزیابی ریسک

۴٫۲ علل (عواقب) ریسک و عواقب آن

۴٫۳ سیستم های طبقه بندی ریسک

فصل ۵ ارزیابی ریسک ب- تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک

۵٫۱ مقدمه ای در تجزیه و تحلیل ریسک

۵٫۲ احتمال ریسک و اثر آن

۵٫۳ ارزیابی ریسک و اشتهای ریسک

۵٫۴ کنترل از دست دادن

۵٫۵ تعریف سمت بالای ریسک

فصل ۶ پاسخ ریسک و درمان خطر

۶٫۱ مقدمه ای برای رسیدگی به ریسک و پاسخ به آن

۶٫۲   ۴Tها

۶٫۳ تکنیک های کنترل ریسک (PCDD)

۶٫۴ کنترل مخاطرات انتخاب شده ریسک

۶٫۵ مقدمه ای برای نظارت و بررسی

۶٫۶ بیمه و انتقال ریسک

۶٫۷ برنامه ریزی برای تاب آوری کسب و کار

بخش ۲

فصل ۱ محیط کسب و کار جهانی

۱٫۱ محیط کسب و کار و محیط ریسک

۱٫۲ چشم انداز و ارزشهای سازمانی

۱٫۳ مدیریت ریسک ، موفقیت تجاری و ارزش افزوده

۱٫۴ مسائل مربوط به بخش خاص و جغرافیایی

فصل ۲ استراتژی و چارچوب ریسک

۲٫۱ معماری، استراتژی و پروتکل های ریسک

۲٫۲ مستندات و مسئولیت های مدیریت ریسک

فصل ۳ فرهنگ ریسک، اشتها و حد تحمل ریسک

۳٫۱ رفتار و فرهنگ سازمانی

۳٫۲ اشتها و حد تحمل ریسک

۳٫۳ آموزش و ارتباط با ریسک

۳٫۴ صلاحیت های متخصص ریسک

فصل ۴ حاکمیت شرکتی و ریسک

۴٫۱ مقدمه ای برای حاکمیت شرکتی

۴٫۲ شناسایی ذینفعان، از جمله نهادهای نظارتی

۴٫۳ مدیریت ریسک پروژه ، عملیات و زنجیره تامین

فصل ۵ تضمین و گزارش دهی ریسک

۵٫۱ محیط کنترل

۵٫۲ عملکرد حسابرسی داخلی

۵٫۳ تکنیک های اطمینان از ریسک

۵٫۴ گزارش دهی ریسک

۵٫۵ اعتبار شرکت

·         نمایش فیلم

·         پاسخ به پرسش‌ها

·         آزمون کتبی

تعیین سطح یادگیری و ارزیابی اثربخشی آموزشی

– هماهنگی و برنامه ریزی انجام یک آزمون کتبی و سنجش سطح یادگیری فراگیران در درک مفاهیم ریسک سازمانی

– اجرای پروسه سنجش اثربخشی دوره آموزشی مطابق مدل چهارسطحی کرک پاتریک شامل فعالیت های زیر:

سطح ۱ : واکنش

داشتن واکنش مثبت نسبت به دوره برگزار شده شامل فضای آموزش، مدرس، جزوه و محتوای دوره

سطح ۲ : یادگیری

کسب نمره بالاتر از متوسط در آزمون کتبی (برای این افراد گواهینامه حضور و گذراندن دوره صادر می شود)

سطح ۳ : رفتار

·         مشاهده تغییر در رفتارهای فراگیران در محیط کار،

·         ارزیابی مافوق مستقیم و گزارش مشاهده محسوس تغییر در نگرش و رویکرد کاری فرد

·         تحول در انجام فعالیت ها، کارها و وظایف شغلی مطابق آموزه های دریافت شده

·         استفاده از ادبیات و به کارگیری اصطلاحات و واژگان به کار رفته در دوره آموزشی

سطح ۴ : نتیجه

مقایسه شاخص های عملکردی قابل اندازه گیری در مقاطع پیش و پس از برگزاری دوره

منابع و امکانات برگزاری دوره آموزشی

– محیط فیزیکی مناسب تشکیل کلاس (در تناسب با تعداد نفرات)، دارای امکانات گردش هوا،

– تجهیزات آموزشی : ویدئوپروژکتور، وایت بورد، سیستم صوتی (در صورت نیاز)، رایانه، بستر آموزش الکترونیکی، دوربین تصویربرداری

– محتوای آموزشی : فایل ارائه کلاسی (جزوه آموزشی)

– سایر : تنظیم مناسبات و رعایت پروتوکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شود. همچنین کلیه فراگیران، قلم برای نوشتن و کاغذ یا دفترچه برای یادداشت به همراه داشته باشند.

منابع و مراجع

انستیتو مدیریت ریسک IRM (سرفصل های دوره مبتنی بر الگوی ارائه شده توسط IRM می باشد)

استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000:2018

– مدل COSO ERM

– نهاد بین المللی حسابرسان

متدهای آموزش

– سخنرانی، ارائه مفاهیم و مبانی، تشریح مدل ها

– تکرار، جمع بندی، بازآموزی و پرسش های متعدد از فراگیران و جلب مشارکت آنها

– ارائه مثال، موردکاوی

– به کارگیری استدلال قیاسی و استدلال استقرایی در تشریح مدل ها و الگوهای مدیریت ریسک سازمانی

– کارگاه آموزشی، ارائه تمرین و انجام آن در کلاس، بررسی نتایج و دادن بازخورد و اصلاح کارهای انجام شده

– هماهنگی و توجیه تعدادی از افراد حاضر در دوره برای اجرای سناریوهای از پیش طراحی شده

مواد و محتواهای آموزشی :

·         فایل ارائه کلاسی حاوی ۱۵۴ اسلاید

که شامل مدل های مدیریت ریسک و همچنین اسلایدهای حاوی متن برای مطالعه پس از کلاس جهت خودآموزی فراگیران می باشد.

·         فیلم

·         معرفی وب سایت های معتبر

ارائه فهرست و عنوان کتاب های مناسب در این حوزه

بهای ارائه خدمات آموزشی (حضوری) :
بهای ارائه خدمات آموزشی (مجازی) :
توضیحات : o        سرفصل دوره ها در برگزاری به صورت آنلاین یا حضوری، یکسان است.

o        محدودیت در نفرات وجود ندارد.

o        سرفصل های ارائه شده مطابق با نظر و بازخورد سازمان کارفرما قابل اصلاح و بازنگری می باشد.

o        در روش برگزاری دوره به شیوه حضوری، در صورت رعایت پروتوکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی، محدودیتی در تعداد نفرات وجود ندارد.

o        برای حاضران در دوره گواهینامه صادر می شود.

 

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی معاونت اقتصادی شهرداری

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی معاونت اقتصادی شهرداری

 

 

 

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران و کارشناسانی از شرکت های خودروسازی سایپا، همراه اول، بانک مسکن، داده پردازی ایران، لیزینگ صنعت و معدن، رادیاتور ایران و فولاد اکسین خوزستان

آموزش مجازی دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران و کارشناسانی از شرکت های خودروسازی سایپا، همراه اول، بانک مسکن، داده پردازی ایران، لیزینگ صنعت و معدن، رادیاتور ایران و فولاد اکسین خوزستان

 

دوره آموزشی سیستم مدیریت ریسک در محل سالن کنفرانس شرکت گاز استان خراسان رضوی

دوره آموزشی مدیریت ریسک – سالن کنفرانس شرکت گاز استان

 

 

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ریسک - ستاد مرکزی شرکت نفت و گاز شرق تدریس توسط مدرس حسین عبدی

برگزاری دوره آموزشی – ستاد مرکزی شرکت نفت و گاز شرق

 

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت پایندان

تدریس دوره مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران شرکت پایندان (هلدینگ بنیاد مستضعفان) در محل این سازمان

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM برای مدیران و کارشناسان شرکت بورسی قند تربت حیدریه

تدریس دوره آموزشی مدیریت ریسک برای مدیران و کارشناسان شرکت بورسی قند تربت حیدریه

 

آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM برای کارکنان دپارتمان مدیریت ریسک شرکت بهسازان بانک ملت

آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM برای کارکنان دپارتمان مدیریت ریسک شرکت بهسازان ملت – شرکت فن آوری اطلاعات و توسعه نرم افزارها و بانکداری الکترونیک بانک ملت

 

 

تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت نان قدس رضوی مدیریت ریسک شرکتی

تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک سازمانی ERM در محل شرکت صنایع غذایی رضوی

 

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM -  سازمان اقتصادی شهرداری

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت ریسک سازمانی ERM – سازمان اقتصادی شهرداری

 

 

دانیال پترو، پیمانکار پروژه های بزرگ نفت، فولاد و خط لوله - آموزش ERM دوره مدیریت ریسک سازمانی

دانیال پترو، پیمانکار پروژه های بزرگ نفت، فولاد و خط لوله – آموزش ERM دوره مدیریت ریسک سازمانی