محتوا و شرایط برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی

آموزش و تدریس دوره مدیریت دانش سازمانی سرفصل ها و طرح درس

آموزش و تدریس دوره مدیریت دانش سازمانی

شناسنامه دوره مدیریت دانش
مدت دوره :  ۱۴ ساعت
برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش به صورت مجازی – آنلاین امکان‌پذیر می باشد
اهداف برگزاری این دوره چیست؟

آگاهی از اهمیت نقش و جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف تجاری و کیفی شرکت

ایجاد توانایی در فراگیران جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدیریت دانش سازمانی

حاضران در این دوره چه می‌آموزند؟
 1. تاریخچه مدیریت دانش
 2. مقدمه، ضرورت توجه جدی به مدیریت دانش
 3. مبانی و مفاهیم اساسی مدیریت دانش
 4. واژگان، اصطلاحات و تعاریف حوزه مدیریت دانش
 5. بررسی نقش و جایگاه علم و دانش در اقتصاد امروز دنیا و ایران
 6. روش ارزیابی وضعیت مدیریت دانش سازمان
 7. خودارزیابی با پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش سازمان با مدل سازمان بهره وری آسیایی
 8. ترسیم نقشه دانش سازمان
 9. بررسی هماهنگی و همراستایی برنامه های مدیریت دانش با استراتژی ها و اهداف کلان کسب و کار شرکت
 10. رویکرد فرآیندی به مدیریت دانش
 11. آشنایی با اولین استاندارد بین المللی سیستم مدیریت دانش، ISO 30401:2018
 12. شناسایی منابع دانشی سازمان
 13. روش های مدیریت دارایی های دانشی سازمان
 14. تعیین اهداف و نیازهای دانشی سازمان
 15. مولفه های فرهنگی مرتبط با اجرای پروژه سیستم مدیریت دانش در سازمان
 16. متدهای مناسب برای کسب و اخذ دانش
 17. رویه های به اشتراک گذاری و تسهیم دانش سازمانی

·         آزمون کتبی

·         پاسخ به پرسش‌ها

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

 

گواهی تدریس دوره مجازی مدیریت دانش برای مدیران و کارکنان سازمان توسعه تجارت

گواهی تدریس دوره مجازی مدیریت دانش برای مدیران و کارکنان سازمان توسعه تجارت

 

 

تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش برای کارکنان سازمان توسعه تجارت به دعوت جهاد دانشگاهی شهید بهشتی به صورت مجازی (وبینار)

تدریس دوره آموزشی مدیریت دانش برای کارکنان سازمان توسعه تجارت به دعوت جهاد دانشگاهی شهید بهشتی به صورت مجازی (وبینار)

 

برگزاری دوره مدیریت دانش در محل شرکت داروسازی ثامن

برگزاری دوره مدیریت دانش در محل شرکت داروسازی ثامن

 

تشریح و توضیح مدل ارزیابی دانش در دوره فرآیند مدیریت دانش

تشریح مدل ارزیابی دانش در دوره سیستم مدیریت دانش

 

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش برای مدیران و کارشناسان شرکت قند تربت حیدریه به دعوت موسسه کیفیت آستان قدس رضوی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش برای مدیران و کارشناسان شرکت قند تربت حیدریه به دعوت موسسه کیفیت آستان قدس رضوی

 

تدریس کارگاه آموزشی مدیریت دانش در محل شرکت ریخته گری ایران خودرو - تاکستان، قزوین

تدریس کارگاه آموزشی مدیریت دانش در محل شرکت ریخته گری ایران خودرو – تاکستان، قزوین