دوره آموزشی توسعه مهارتهای رهبری

برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارتهای رهبری به صورت مجازی (آنلاین) امکان‌پذیر می باشد

*******

 

اهداف، سرفصل ها و مطالب دوره آموزشی توسعه مهارتهای رهبری

مدت دوره : ۱۶ ساعت – طی دو روز
 

اهداف برگزاری دوره آموزشی مهارتهای رهبری
 • تسلط مدیران ارشد و میانی سازمان به رویکردهای اجرایی و نظری مدیریت
 • ارتقاء مهارت های عملی و اجرایی مدیران
 • به روز کردن دانش مدیریتی مسئولان و مدیران
 • توسعه مهارت های رهبری مدیران سازمان ها
 

در این دوره چه می آموزید؟
 1. نظریه ها و تئوری های رهبری
 2. مروری بر اصول و مبانی مدیریت
 3. ارائه روش ها و سیستم های مختلف هدایت، راهبری و نظارت
 4. متدهای بهبود انگیزه های افراد
 5. اصول نفوذ و تأثیرگذاری در افرادی
 6. تمرین ها و روش های بهبود و توسعه مهارت های رهبری
 7. تئوری های قدرت و به کارگیری آن توسط رهبران سازمان
 8. کارگاه آموزشی مهارت های رهبری
 9. نحوه طراحی یک سیستم ارتباطی موثر در سازمان یا واحد و آشنایی با نکات اجرایی ارتباطات سازمانی
 10. آشنایی با سازمان های غیررسمی در سازمان و رهبران آنها
 11. آشنایی با هوش هیجانی
 12. کارگاه آموزشی بهبود ارتباطات فردی و ارتباطات سازمانی
 13. آشنایی با روش های تصمیم گیری و بهبود مهارت های تصمیم گیری رهبران
 14. ارائه تکنیک های مدیریت تعارض و آشنایی با سطح مناسب تعارض در سازمان جهت بهبود اثربخشی عملکرد منابع انسانی
 15. نحوه رهبری در سازمان های فامیلی و کسب و کارهای خانوادگی
 16. روش های ایجاد خلاقیت در سازمان
 17. آشنایی با موانع نوآوری و خلاقیت فردی و سازمانی
 18. ارائه اصول کلی کار تیمی و گروهی
 19. آشنایی با سیستم ها و تکنیک های نوین در عرصه رهبری
این دوره آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

گذراندن این دوره برای مدیران ارشد و میان سازمان ها توصیه می گردد.

انجام آزمون، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره :

برای افرادی که در دوره حضور داشته اند، پس از گذشت مدت زمانی حدود دو تا سه هفته، بهتر است که یک یا دو نوبت جلسه بازآموزی برگزار شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود که پس از برگزاری جلسه بازآموزی، فراگیران در فضای انجام یک آزمون ساده ، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی سنجیده شود.

محتوای آزمون و پرسش های آن توسط مدرس دوره، طراحی و ارسال می گردد.

دوره آموزشی رهبری

دوره آموزشی توسعه مهارتهای رهبری