تدریس و برگزاری دوره های آموزشی مدیریت

فهرست دوره های آموزشی مدیریت، بهبود و سیستم های مدیریت کیفیت

 

برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی به صورت آنلاین (مجازی) امکانپذیر می باشد

*******

ارائه درخواست و هماهنگی برای تدریس و برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی
 • درخواست برگزاری دوره آموزشی
 • ارسال شناسنامه دوره آموزشی توسط مدرس شامل سرفصل ها و طرح درس
 • ارائه مشخصات حاضرین در دوره آموزشی به مدرس
 • انجام هماهنگی های اجراء شامل امکانات مورد نیاز و تعیین زمان برگزاری دوره
 • اجرای دوره آموزشی، تکمیل پرسشنامه ارزیابی دوره و صدور گواهینامه

 

تدریس آموزش حضوری دوره اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو سمنان

تدریس آموزش حضوری دوره اصول سرپرستی در شرکت آریا ترانسفو – سمنان

چند نکته
 • دوره های آموزشی فوق بنا به درخواست و انجام هماهنگی های لازم، در محل سازمان متقاضی، برگزار می گردد.
 • برخی از دوره های آموزشی اینجانب به دعوت موسسات آموزشی و مطابق با برنامه زمانی و تقویم آموزشی آن ها برگزار می گردد. بدیهی است که اطلاعات برگزاری این دوره ها در وب سایت، اطلاع رسانی می گردد.
 • برای شرکت در دوره های آموزشی در محل سازمان، محدودیتی برای حضور نفرات وجود ندارد. همچنین بدیهی است که محتوای مطالب دوره، حتی الامکان با توجه به صنعت و زمینه فعالیت شرکت مورد بازنگری قرار می گیرد.
 • برای تمامی دوره های آموزشی، کارگاه عملی برگزار می گردد.
 • برای دوره های آموزشی برگزار شده در محل سازمان از سوی موسسه آموزشی، گواهینامه صادر می گردد.
 • جهت مطالعه و بررسی شناسنامه هر یک از دوره های آموزشی فوق شامل اهداف برگزاری دوره، سرفصل ها و مطالب، مدت زمان و دیگر مشخصات و جزئیات دوره، روی عنوان دوره کلیک فرمایید.

 

برگزاری و تدریس دوره آموزشی مدیریت و رهبری برای مدیران

برای یک حرفه ای، آموختن تمام نمی شود – دوره های آموزشی مدیریت و رهبری