نوشته‌ها

تله موفقیت در مدیریت که منجر به شکست شرکت می شود

دام و تله موفقیت در مدیریت ، بر سر راه شرکت ها و سازمان های موفق

ادامه متن

هندبوک CQI-10 راهنمای حل اثربخش مساله، منتشر شده توسط AIAG: CQI-10 Effective Problem Solving Guideline (EPS) رهنمودهایی برای فرهنگ، فرآیند، تکنیک ها و آموزش

هندبوک CQI-10 ، راهنمای حل اثربخش مساله

ادامه متن

مروری بر اهمیت شاخص تحویل به موقع – OTD و بررسی راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای بهبود آن

ادامه متن

صنعت خودرو ایران – تحلیلی بر فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های زنجیره تولید و تأمین

ادامه متن

توضیحی بر مبانی سیستم های مدیریت کیفیت، اصول‌ هشت گانه مدیریت‌ كیفیت‌

ادامه متن