نوشته‌ها

استاندارد راهنمای مدیریت کیفیت پروژه - ایزو ۱۰۰۰۶

بهبود کیفیت پروژه‌های سازمان با ایزو ۱۰۰۰۶ استاندارد راهنمای مدیریت کیفیت در پروژه ها

ادامه متن

ایزو ۳۷۱۵۳ - استاندارد زیرساخت های جامعه هوشمند - الگوی بلوغ برای ارزیابی و بهبود

ایزو ۳۷۱۵۳ – استاندارد زیرساختهای جامعه هوشمند – الگوی بلوغ برای ارزیابی و بهبود

ادامه متن

استاندارد راهنمای ISO 9004:2018 مدیریت کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

فهرست بندهای اصلی ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 2016

ادامه متن