نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ایزو ISO 9004:2018 با عنوان مدیریت کیفیت – کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

موردکاوی پروژه بهبود، بررسی داده ها، شناسایی علت های ریشه ای و طراحی اقدامات اصلاحی برای کاهش شاخص ترک کار منابع انسانی یک شرکت تولیدی

ادامه متن

نگاهی دیگرگونه به رویکرد مدیران شرکت ها، کارخانه ها و سازمان ها به برنامه های تحول و تغییر برای بهبود و بهره وری

ادامه متن

اصول و قوانین نمایش گرافیکی اطلاعات و نمودار کردن داده ها برای تهیه گزارش های مدیریتی و تحلیل بصری عملکرد

ادامه متن

پاسخ به پرسش ها – در مدیریت استراتژیک شرکت های تولیدی برای هر یک از حالت های ماتریس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها SWOT ، چه استراتژی هایی توصیه می شود؟

ادامه متن