نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ایزو ISO 9004:2018 با عنوان مدیریت کیفیت – کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

فعالیت های دارای ارزش افزوده در برابر فعالیت های بدون ارزش افزوده

ادامه متن

پاسخ به پرسش ها – اثربخشی چیست؟ و کارایی کدام است؟ این دو چه تفاوتی با هم و چه ارتباطی با بهره وری دارند؟

ادامه متن

اهمیت طراحی و پیاده سازی موثر فرآیند مدیریت ابزار (قالب ها، مدل ها و فیکسچرها) در فرآیندهای عملیاتی شرکت های تولیدی

ادامه متن

ارزیابی مدل ها و سیستم های مختلف هزینه های کیفیت، مروری مختصر بر ویژگی ها

ادامه متن