نوشته‌ها

چرا ابتدایی ترین کالاها هم در کشور تولید نمی شود؟ مصاحبه روزنامه اصفهان زیبا با حسین عبدی

ادامه متن

مروری کوتاه بر چند نکته در مورد محاسبه شاخص های کیفی محصول در فرآیندهای تولیدی شامل شاخص های ضایعات و دوباره کاری

ادامه متن

پاسخ به پرسش ها – تفاوت دو مفهوم عیب defect و عدم انطباق nonconformity در سیستم های مدیریت کیفیت چیست؟

ادامه متن

چه شرکت ها و سازمان هایی می توانند از نرخ صفر مالیاتی، استفاده نمایند؟ تمهیداتی برای حمایت از سرمایه گذاری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

ادامه متن

آیا شرکت های صنعتی و تولیدی همان مقدار که در مسابقات فرمول یک پیشرفت حاصل شده، توانسته اند بهبود ایجاد کنند؟ فیلمی از مقایسه گذشته با امروز

ادامه متن