نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ایزو ISO 9004:2018 با عنوان مدیریت کیفیت – کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

آیا ممکن است ایجاد بهبود، خوب نباشد؟ مرحله آخر چرخه بهبود (سیکل دمینگ) چه باید باشد؟

ادامه متن

شناسایی و دسته بندی عوامل محرک هزینه و اتلاف در سازمان و معرفی اقدامات اصلاحی و تکنیک های بهبود برای کاهش هزینه ها

ادامه متن

تکنیک مدیریت دیداری چیست؟ ضرورت ها، تعاریف و مبانی کاربردی بهبود راندمان کار و ارتقاء بهره وری

ادامه متن

نگاهی دیگرگونه به رویکرد مدیران شرکت ها، کارخانه ها و سازمان ها به برنامه های تحول و تغییر برای بهبود و بهره وری

ادامه متن