نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ایزو ISO 9004:2018 با عنوان مدیریت کیفیت – کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

فرآیند شناسایی فرصت های بهبود، ارزیابی فرصت ها، برنامه ریزی، اجراء و سنجش اثربخشی پروژه های بهبود – نمونه روش اجرایی بهبود مستمر

ادامه متن

کنترل – مفاهیم، مبانی و بهره بری از آن در مدیریت کسب و کار سازمان

ادامه متن

برای بهبود سودآوری شرکت، تحلیل های هزینه ای و مالی را در کنار سیستم اندازه گیری و مدیریت عملکرد فرآیندهای سازمان قرار دهید

ادامه متن

ویرایش جدید استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 2015 + دانلود فایل متن کامل و پیوست های استاندارد

ادامه متن