نوشته‌ها

استاندارد راهنمای ایزو ISO 9004:2018 با عنوان مدیریت کیفیت – کیفیت یک سازمان، راهنمای دستیابی به موفقیت پایدار

ادامه متن

فرآیند عملیاتی گام به گام برای اجراء و پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار – ۵S، پیش نیاز و زیرساخت بهبود در سازمان ها و کارخانه ها

ادامه متن

فرآیند شناسایی فرصت های بهبود، ارزیابی فرصت ها، برنامه ریزی، اجراء و سنجش اثربخشی پروژه های بهبود – نمونه روش اجرایی بهبود مستمر

ادامه متن

آیا ممکن است ایجاد بهبود، خوب نباشد؟ مرحله آخر چرخه بهبود (سیکل دمینگ) چه باید باشد؟

ادامه متن

برای بهبود سودآوری شرکت، تحلیل های هزینه ای و مالی را در کنار سیستم اندازه گیری و مدیریت عملکرد فرآیندهای سازمان قرار دهید

ادامه متن