نوشته‌ها

توضیح و تشریح الزامات بند طرح های اقتضایی در سیستم مدیریت کیفیت خودرویی IATF 16949:2016

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 و الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شرکت پیشگامان تولید سما

ادامه متن

دیاگرام فرآیند پیاده سازی استاندارد بین المللی ISO 9001 : 2015 و سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 : 2016

ادامه متن

دانلود فایل متن استاندارد بین المللی ارزیابی انطباق، واژگان و اصول عمومی – ISO IEC 17000 و استاندارد ملی واژه نامه اندازه شناسی ISIRI 4723

ادامه متن

پاسخ به پرسش ها – تفاوت دو مفهوم عیب defect و عدم انطباق nonconformity در سیستم های مدیریت کیفیت چیست؟

ادامه متن