هندبوک CQI-10 راهنمای حل اثربخش مساله، منتشر شده توسط AIAG: CQI-10 Effective Problem Solving Guideline (EPS) رهنمودهایی برای فرهنگ، فرآیند، تکنیک ها و آموزش

هندبوک CQI-10 ، راهنمای حل اثربخش مساله

ادامه متن

دستورالعمل خودارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی نفت

دستورالعمل خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت (و تدوین نقشه راه استقرار نظام PAM)

ادامه متن

IATF 16949:2016 – Frequently Asked Questions (FAQs)

آخرین نسخه منتشر شده (مارچ ۲۰۱۹) پرسش های رایج – FAQs در مورد الزامات سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949:2016 توسط گروه کاری بین المللی خودرو – IATF

ادامه متن

پروژه مشاوره استقرار الزامات خاص خودرو IATF 16949:2016 با دامنه کاربرد طراحی و توسعه محصول با نرم افزار تعبیه شده در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات الکترونیکی خودرو

مروری بر پروژه مشاوره طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و الزامات خاص خودرو IATF 16949:2016 با دامنه کاربرد بند ۸-۳- طراحی و توسعه محصول (شامل الزامات توسعه محصول با نرم افزار تعبیه شده) در شرکت دانش بنیان تولید کننده تجهیزات الکترونیکی خودرو

ادامه متن

معرفی ایزو ۳۰۴۰۱ ، نخستین سیستم مدیریت دانش – ISO 30401:2018 management system for knowledge management

ادامه متن