ارائه گزارش های پروژه های ارائه خدمات مشاوره مدیریت و پروژه های طراحی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت

اطلاع رسانی در مورد دوره های آموزشی مدیریت و استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت که برای موسسات آموزشی و یا در محل شرکت ها برگزار کرده و آن دوره های آموزشی مدیریتی را تدریس کرده ام

اجرای پروژه مشاوره مهندسی و طراحی محصول در چارچوب اجرای الزامات بند ۸-۳- طراحی و توسعه محصولات و خدمات استاندارد ISO 9001 و IATF 16949 شرکت لاما الکترونیک

ادامه متن

شروع مرحله اجرایی پروژه مشاوره پیاده سازی ویرایش جدید الزامات ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت یکپارچه IMS) شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی Physical Asset Management منطبق با استاندارد بین المللی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات مجتمع فولاد خراسان

ادامه متن

جلسه معارفه پروژه مشاوره ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل ISO 9001 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 شرکت نفت و گاز شرق

ادامه متن

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 و الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شرکت پیشگامان تولید سما

ادامه متن