درباره حسین عبدی

 

رزومه کاری و سوابق فعالیت های مشاوره و آموزش مدیریت و سیستم های مدیریت کیفیت

 

مقاله ضرورت به کارگیری مدیریت استراتژیک ، روزنامه دنیای اقتصاد

مشاوره طراحی ساختار سازمانی معاونت خدمات شهری شهرداری

مشاوره طراحی ساختار سازمانی معاونت خدمات شهری شهرداری

تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

تدریس دوره آموزشی ERM مدیریت ریسک سازمانی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران