درباره حسین عبدی

 

رزومه کاری و سوابق فعالیت های مشاوره و آموزش مدیریت و سیستم های مدیریت کیفیت

 

مقاله ضرورت به کارگیری مدیریت استراتژیک ، روزنامه دنیای اقتصاد

حسین عبدی – مشاوره مدیریت، پیشگامان تولید سما

حسین عبدی، سخنرانی و آموزش مدیریت کیفیت، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد