دوره آموزشی IATF 16949:2016
دوره آموزشی IATF 16949 : 2016

دوره آموزشی الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 به صورت آنلاین (مجازی) از طریق وبینار امکان‌پذیر می باشد

به صورت فردی (اختصاصی)، گروهی و سازمانی

*******

 

مدت دوره : ۱۸ یا ۲۴ ساعت
ساعت برگزاری : ۸:۳۰   تا   ۱۴:۳۰
اهداف برگزاری دوره آموزشی IATF 1694:2016 چیست؟

·         نظام مند (سیستماتیک) کردن نحوه انجام فعالیت های مدیریتی و عملیاتی کسب و کار سازمان

·         ایجاد زمینه ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی و خدمات سازمان

·         تسهیل بهبود راندمان تولید و افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) در فرآیندها و فعالیت های کاری سازمان

·         ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون سازمان و نزد مشتريان

·         افزايش توان شرکت در عرصه رقابت و ایجاد برد تبلیغاتی برای سازمان و برند آن

در این دوره چه می آموزید؟

·         معرفی انواع استانداردها و حصول آشنايي با سازمان جهانی استانداردها – ISO و گروه کاری بین المللی خودرو – IATF

·         ارائه نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت، ممیزی CB ، ثبت و صدور گواهینامه

·         تشریح مفاهیم، اصطلاحات و تعاريف مرتبط با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 : 2016

·         ارائه اصول و بيان مفاهيم رویکرد – مدیریت فرآیندی

·         نحوه شناسایی و تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها

·         تشريح انواع فرآیندها در سازمان و ارائه مفاهیم فرآيندهاي اصلی، مشتری مدار و مدیریتیCOP,SOP,MOP

·         اصول هفت گانه مدیریت کیفیت

·         آموزش تهیه و تدوین مدارک و مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و نحوه مستندسازی و نگهداری سوابق

·         تشريح سيستم مديريت كيفيت و توضیح بندها، الزامات و عناصر  IATF 16949 : 2016

·         تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

·         تحلیل بافت سازمان و شناسایی قوت ها و ضعف های سازمان

·         تعیین و ارزیابی عوامل تأثیرگذار محیط خارجی شرکت

·         شناسایی ذینفعان سازمان و اولویت بندی خواسته ها و نیازهای آنان

·         شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت های سازمان

·         اجراء و استقرار سیستم مدیریت دانش سازمانی

·         طرح ریزی مکانیزم خطاناپذیرسازی

·         روش های حل مسئله

·         ابزارهای کیفی و تکنیک های مهندسی کیفیت

·         تشریح نکات کاربردی برای پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر و اجرایی ساختن مهم ترین اصل استاندارد مبنی بر بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت  IATF 16949 : 2016

·         تربیت ممیزان داخلی، نحوه برنامه ریزی سه ساله ممیزی و تهیه چک لیست های ممیزی با رویکرد فرآیندی و انجام ممیزی

·         آشنایی با استانداردهای مرتبط

این دوره آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

گذراندن دوره آموزشی IATF ، برای مدیران، سرپرست‌ها و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت، مهندسی، تولید، کنترل کیفیت و دیگر واحدهای مرتبط شرکت های فعال در زنجیره تأمین قطعات خودرو که درصدد پیاده سازی الزامات سیستم و اخذ گواهینامه IATF 16949:2016 می باشند، توصیه می گردد.

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، بازآموزی، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

– شرکت‌کنندگان پس از حضور در این دوره (دو تا سه هفته بعد) بایستی بتوانند قسمت ها و بندهای سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949:2016  را نام برده و توضیحی مختصر اما واضح از هفت اصل مدیریت کیفیت ارائه دهند. آنها بایستی بتوانند الزامات و بندهای اصلی استاندارد IATF  مرتبط با واحد سازمانی و فعالیت های شغلی خود را عنوان کنند؟

توصیه می‌شود که فراگیران، در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی (و یا شفاهی) که توسط مدرس طراحی و ارسال می‌شود، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی، سنجیده شود.

– برای کارکنانی که در دوره حضور داشته اند، پس از گذشت مدت زمانی حدود چند هفته، بایستی یک یا دو نوبت جلسه مطالعه گروهی متن استاندارد IATF 16949:2016  و دورخوانی مطالب جزوه آموزشی برگزار شود و یا این که بازآموزی خلاصه مطالب دوره، توسط یک نفر از مدیران یا کارشناسان واجد صلاحیت سازمان انجام شود.

– نتایج آزمون و ارزیابی مدرس در کلاس، در قالب یک گزارش، به مدیر آموزش و همچنین مدیر مستقیم فراگیران گزارش می‌شود تا در سنجش اثربخشی و دیگر کاربردهای مقتضی استفاده شود.

– اگر سازمان محترم کارفرما از روش چهارمرحله‌ای “کرک پاتریک” یعنی ۱- واکنش، ۲- یادگیری، ۳- رفتار و ۴- نتیجه، برای ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی بهره می‌برد، این امکان وجود دارد که نتایج و شواهد به‌دست‌آمده از سنجش اثربخشی، با مدرس به اشتراک گذاشته شود و برای موارد (احتمالی) عدم اثربخشی، ریشه‌یابی صورت گرفته و اقدامات اصلاحی مناسب، طرح‌ریزی و اجراء گردد.

 

تدریس دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 و الزامات استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شرکت پیشگامان تولید سما

برگزاری دوره های آموزشی طی پروژه IATF 16949:2016 در شرکت پیشگامان تولید سما تولید کننده پمپ های هیدرولیک انواع خودرو

برگزاری دوره های آموزشی طی پروژه IATF 16949:2016 در شرکت پیشگامان تولید سما تولید کننده پمپ های هیدرولیک انواع خودرو

 

تدریس دوره آموزشی استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 و الزامات خاص خودروسازی IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شایان کاوش پاژ در محل این شرکت

تدریس دوره آموزشی استاندارد مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شایان کاوش پاژ

تدریس دوره آموزشی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ برای مدیران و کارشناسان شایان کاوش پاژ در محل این شرکت

 

 

0