سرفصل ها، محتوا و شرایط برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت

دوره آموزشی COQ  –  Cost Of Quality

برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ به صورت آنلاین (مجازی) امکان‌پذیر می باشد

 

*******

 

مدت دوره : ۸ ساعت
تاریخ برگزاری : در یک روز . . . .
اهداف برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت چیست؟

روش های سیستماتیک معدودی بین مدیران و کارشناسان سازمان ها برای مدیریت و کاهش هزینه ها شناخته شده است، این در حالی است که از الزامات و نیازهای ضروری امروزه سازمان هاست که روش های سیستماتیک مدیریت هزینه را درک نموده، فراگرفته و در بهبود و کاهش هزینه های خود به کار ببرند.

از معدود تکینک های معمول و نسبتا رایج،سیستم هزینه های کیفیت COQ می باشد که در این دوره به صورت کامل به مفاهیم، اصول و فرآیند اجرایی آن پرداخته خواهد شد تا بتوان به صورتی دقیق نسبت به شناسایی هزینه ها، گردآوری اطلاعات، تحلیل و آنالیز داده ها و در نهایت طراحی و اجرای برنامه های بهبود و کاهش هزینه های کیفیت کل اقدام نمود.

در ادامه نیز دو رویکرد اصلی و سیستماتیک کاهش هزینه ها (به جز هزینه های کیفیت) ارائه خواهد گردید تا سازمان ها بتوانند با دیدی گسترده ترو شناختی عمیق تر نسبت به این مهم یعنی مدیریت و کاهش هزینه های خود اقدام نمایند.

در این دوره چه می آموزید؟

·    تعریف و شناسایی انواع اتلاف در سازمان ها – در پنج حوزه منابع انسانی، تجهیزات ، مواد اولیه ، سیستم و محیط

·         تعریف مفاهیم کیفیت سنتی و ویژگی های دوره گذار به رویکرد جدید به کیفیت

·         آشنائی با اصول هزینه های کیفیت و ارائه سیستم PAF

·         منابع هزینه های کیفیت ارزیابی، پیشگیرانه و شکست ( داخلی و خارجی )

·    شناسایی و محاسبه ردیف های هزینه های کیفیت و طراحی شاخص های کلیدی پایش هزینه ها

·         روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات هزینه ها

·         نحوه پیاده سازی و فرآیند اجرایی سیستم هزینه های کیفیت در سازمان

·    شناسایی فرصت های بهبود ، تعریف اقدامات اصلاحی و طراحی پروژه های بهینه سازی و کاهش هزینه ها

·         رویکردهای سیستماتیک مدیریت و کاهش هزینه های سازمان

·         آشنایی با دیگر تکنیک های شناسایی، تحلیل و کاهش هزینه ها

·         ارائه نکات کاربردی و موردی برای کاهش هزینه های تولید ، عملیات ، اداری و پشتیبانی

دوره آموزشی هزینه کیفیت برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای مدیران و کارشناسان واحدهای مالی و حسابداری، تضمین کیفیت، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و تولید شرکت های صنعتی و تولیدی توصیه می گردد.

 

تدریس دوره آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality با تمرکز بر رویکردها و راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه های کیفی در مجتمع فولاد خراسان – نیشابور

حسین عبدی : تدریس دوره آموزشی هزینه کیفیت - مجتمع فولاد خراسان

حسین عبدی : تدریس دوره آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality مجتمع فولاد خراسان – نیشابور

 

سخنرانی در سمینار آموزشی هزینه های کیفیت Cost Of Quality در سیرجان

حسین عبدی - سخنرانی در سمینار آموزشی COQ هزینه های کیفیت Cost Of Quality شرکت صنعتی معدنی گل گهر، سیرجان - استان کرمان

سخنرانی حسین عبدی در سمینار آموزشی هزینه کیفیت Cost Of Quality شرکت صنعتی معدنی گل گهر، سیرجان – استان کرمان

توصیه نامه و گواهی حسن انجام کار تدریس و برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت در فولاد خراسان

توصیه نامه و گواهی حسن انجام کار صادر شده توسط موسسه آموزشی گاما بوشهر به جهت تدریس و برگزاری دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ در محل شرکت مجتمع فولاد خراسان، نیشابور