حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان
دوره آموزشی مدیریت داراییهای فیزیکی مطابق استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰
ISO 55001:2014 – Physical Asset Management

برگزاری دوره آموزشی مدیریت داراییهای فیزیکی و استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ ، به صورت آنلاین (مجازی) امکان‌پذیر می باشد

 

*******

 

مدت دوره : ۱۶ ساعت  –  طی  دو  روز
اهداف برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت داراییهای فیزیکی چیست؟

·         حصول آشنایی با سیستم مدیریت دارایی ها ( و مدیریت دارایی های فیزیکی)

·         یادگیری مدل ها و رویکردهای مطرح و معتبر مدیریت دارایی های فیزیکی

·         آشنایی با فرآیند اجرایی مدیریت دارایی های فیزیکی

·         درک الزامات استاندارد سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی PAS55 و ISO 55001

·         کسب توانایی برنامه ریزی و اجرای پروژه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

در این دوره چه خواهید آموخت؟ سرفصل ها و مطالب دوره آموزشی مدیریت داراییهای فیزیکی ISO 55001

۱٫   مقدمه ای بر مدیریت دارایی ( و مدیریت دارایی های فیزیکی)

·         هدف از مدیریت دارایی ها چیست؟ مزیت های مدیریت دارایی ها کدام ها هستند؟

·         انواع دارایی ها : دارایی های فیزیکی، دارایی های اطلاعاتی، دارایی های مالی، دارایی های انسانی، دارایی های نامشهود

·         اصول و مبانی مدیریت دارایی : ارزش، هم سویی، راهبری و تضمین

·         واژگان، اصطلاحات و تعاریف سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در ISO 55000

۲٫   مدل ها و رویکردهای مطرح و معتبر مدیریت دارایی های فیزیکی

·         مدل های رایج مدیریت دارایی های فیزیکی : مدل جان کمبل – Uptime  ،  مدل تری وایرمن و هرم قابلیت اطمینان

۳٫   فرآیند اجرایی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

·         تشریح و توضیح تکنیک های زیر مجموعه مدل جان کمبل – Uptime در سه رده زیر :

الف – سطح راهبری

ب – سطح مبانی و اصول (الزامات)

پ – سطح تعالی

·         چرخه عمر دارایی فیزیکی و هزینه یابی در مراحل چرخه عمر دارایی های فیزیکی LCC

۴٫   استاندارد بین المللی مدیریت دارایی فیزیکی PAS55 و ISO 55001

·         تشریح بندها و الزامات استاندارد سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO 55001 : 2014

·         ساختار استاندارد سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی PAS 55-1:2008

۵٫   پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی

·         بسترسازی برای استقرار سیستم مدیریت دارایی

·         مراحل کلی و برنامه ریزی کلان اجرای PAM

·         طرح ریزی سیستم و  پروژه پیاده سازی مدیریت دارایی فیزیکی

·         گام خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی سازمان

نتایج خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مطابق با 10 سرفصل پرسشنامه در دو سطح مدیران و کارشناسان

نمودار راداری نتایج خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مطابق با ۱۰ سرفصل پرسشنامه در دو سطح مدیران و کارشناسان

·         فرآیند گام به گام از ارزیابی تا تدوین طرح راهبردی

·         توضیح پرسش نامه های خودارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

·         چالش های پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی ها در سازمان

·         آسیب شناسی و موانع استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در سازمان های بزرگ صنعتی

پاسخ به پرسش ها

کارگاه آموزشی

این دوره آموزشی برای چه کسانی کاربرد دارد و مفید است؟

گذراندن دوره آموزشی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو  ISO 55001:2014 ، برای مدیران ارشد عملیاتی سازمان، مدیر و کارشناسان واحدهای نگهداری تعمیرات، برنامه ریزی نت، واحد تولید و واحد سیستم های و روش ها (تضمین کیفیت) شرکت هایی که قصد دارند الزامات ایزو ۵۵۰۰۱ را پیاده سازی نموده و گواهینامه آن را اخذ نمایند پیشنهاد می شود.

آزمون، بازآموزی، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره

– شرکت‌کنندگان پس از حضور در این دوره (هفت تا ۱۰ روز بعد) بایستی بتوانند قسمت ها و بندهای سیستم مدیریت ایزو ۵۵۰۰۱ را نام برده و توضیحی مختصر اما واضح از اصول اساسی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ارائه دهند.

– بهتر است که فراگیران، در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی (و یا شفاهی) که توسط مدرس طراحی و ارسال می‌شود، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی، سنجیده شود.

– برای کارکنانی که در دوره حضور داشته اند، پس از گذشت مدت زمانی حدود دو تا سه هفته، توصیه می شود یک یا دو نوبت جلسه مطالعه گروهی متن سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و مطالب جزوه آموزشی برگزار شود. همچنین مفید خواهد بود که بازآموزی خلاصه مطالب دوره، توسط یک نفر از مدرسان واجد صلاحیت داخلی انجام شود.

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان واحد برنامه ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان واحد برنامه ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

 

حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان

حسین عبدی، مدرس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی ایزو ISO 55001 برای مدیران و کارشناسان واحد نگهداری تعمیرات سایت های گندله سازی، ذوب آهن و نورد مجتمع فولاد خراسان – نیشابور

 

تدریس دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان واحد برنامه ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی برای کارکنان واحد برنامه ریزی نت مجتمع پتروشیمی مبین، عسلویه

 

توصیه نامه و گواهی حسن انجام کار صادر شده توسط موسسه آموزشی گاما بوشهر جهت تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت داراییهای فیزیکی و استاندارد ایزو 55001 در محل شرکت فولاد خراسان، نیشابور

توصیه نامه و گواهی حسن انجام کار صادر شده توسط موسسه آموزشی گاما بوشهر جهت تدریس و برگزاری دوره آموزشی مدیریت داراییهای فیزیکی و استاندارد ایزو ۵۵۰۰۱ در محل شرکت فولاد خراسان، نیشابور