تدریس دوره آموزشی ایزو ISO 9001 : 2015 توسط حسین عبدی
دوره آموزشی ایزو   ISO 9001 : 2015

برگزاری دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به صورت آنلاین (مجازی) از طریق وبینار امکان‌پذیر می باشد

به صورت فردی (اختصاصی)، گروهی و سازمانی

*******

مدت دوره : ۱۸
نحوه برگزاری : در سه روز
 

اهداف برگزاری دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ چیست؟

·         نظام مند (سیستماتیک) کردن نحوه انجام فعالیت های مدیریتی و عملیاتی کسب و کار سازمان

·         ایجاد زمینه ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی و خدمات سازمان

·         تسهیل بهبود راندمان تولید و افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) در فرآیندها و فعالیت های کاری سازمان

·         ايجاد اطمينان و اعتماد در بيرون سازمان و نزد مشتريان

·         افزايش توان شرکت در عرصه رقابت و ایجاد برد تبلیغاتی برای سازمان و برند آن

نفرات حاضر در این دوره چه می آموزند؟

·         معرفی انواع استانداردها و حصول آشنايي با سازمان بین المللی استانداردها – ISO

·         ارائه نحوه پیاده سازی سیستم، ممیزی و اخذ گواهی نامه

·         تشریح مفاهیم، اصطلاحات و تعاريف مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

·         ارائه اصول و بيان مفاهيم رویکرد – مدیریت فرآیندی

·         نحوه شناسایی و تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها

·         تشريح انواع فرآیندها در سازمان و ارائه مفاهیم فرآيندهاي اصلی، مشتری مدار و مدیریتیCOP,SOP,MOP

·         اصول هفت گانه مدیریت کیفیت

·         آموزش تهیه و تدوین مدارک و مستندات مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و نحوه مستندسازی و نگهداری سوابق

·         تشريح سيستم مديريت كيفيت و توضیح بندها، الزامات و عناصر ISO 9001:2015

·         تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

·         تحلیل بافت سازمانی و شناسایی قوت ها و ضعف های سازمان

·         تعیین و ارزیابی عوامل تأثیرگذار محیط خارجی شرکت

·         شناسایی ذینفعان سازمان و اولویت بندی خواسته ها و نیازهای آنان

·         شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت های سازمان

·         اجراء و استقرار سیستم مدیریت دانش سازمانی

·         تشریح نکات کاربردی برای پیاده سازی فرآیند بهبود مستمر و اجرایی ساختن مهم ترین اصل استاندارد مبنی بر بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

·         تربیت ممیزان داخلی، نحوه برنامه ریزی سه ساله ممیزی و تهیه چک لیست های ممیزی با رویکرد فرآیندی و انجام ممیزی

این دوره آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

گذراندن دوره آموزشی ایزو  ISO 9001:2015 ، برای مدیران، سرپرست‌ها و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت، مهندسی، تولید، کنترل کیفیت و دیگر واحدهای مرتبط شرکت های که در حال طرح ریزی و پیاده سازی الزامات این استاندارد و اخذ گواهینامه می باشند، توصیه می گردد.

 

پس از برگزاری دوره آموزشی (آزمون، بازآموزی، ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره)

– شرکت‌کنندگان پس از حضور در این دوره (دو تا سه هفته بعد) بایستی بتوانند قسمت ها و بندهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را نام برده و توضیحی مختصر اما واضح از هفت اصل مدیریت کیفیت ارائه دهند. آنها بایستی بتوانند الزامات و بندهای اصلی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مرتبط با واحد سازمانی و فعالیت های شغلی خود را عنوان کنند؟

توصیه می‌شود که فراگیران، در فضای انجام یک آزمون ساده کتبی (و یا شفاهی) که توسط مدرس طراحی و ارسال می‌شود، قرار گرفته و سطح یادگیری آنها در درک مفاهیم و مبانی دوره آموزشی، سنجیده شود.

– برای کارکنانی که در دوره حضور داشته اند، پس از گذشت مدت زمانی حدود چند هفته، می تواند یک یا دو نوبت جلسه مطالعه گروهی متن استاندارد ISO 9001 و دورخوانی مطالب جزوه آموزشی برگزار شود و یا این که بازآموزی خلاصه مطالب دوره توسط یکی از پرسنل واجد صلاحیت شرکت، انجام شود.

– نتایج آزمون و ارزیابی مدرس در کلاس، در قالب یک گزارش، به مدیر آموزش و همچنین مدیر مستقیم فراگیران گزارش می‌شود تا در سنجش اثربخشی و دیگر کاربردهای مقتضی استفاده شود.

– اگر سازمان محترم کارفرما از روش چهارمرحله‌ای “کرک پاتریک” یعنی ۱- واکنش، ۲- یادگیری، ۳- رفتار و ۴- نتیجه، برای ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی بهره می‌برد، این امکان وجود دارد که نتایج و شواهد به‌دست‌آمده از سنجش اثربخشی، با مدرس به اشتراک گذاشته شود و برای موارد (احتمالی) عدم اثربخشی، ریشه‌یابی صورت گرفته و اقدامات اصلاحی مناسب، طرح‌ریزی و اجراء گردد.

 

 

 

حسین عبدی برگزاری و تدریس دوره و کارگاه آموزشی ایزو ۹۰۰۱ و IATF 16949 برای سرپرستان و کارشناسان ریزان فلز توس پیش از ممیزی نهایی و صدور گواهینامه

حسین عبدی برگزاری و تدریس دوره و کارگاه آموزشی ایزو ۹۰۰۱ و IATF برای سرپرستان و کارشناسان ریزان فلز توس پیش از ممیزی نهایی و صدور گواهینامه

 

برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

حسین عبدی – تدریس دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و الزامات سیستم مدیریت یکپارچه برای کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در چارچوب پروژه مشاوره IMS

 

دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015

دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001 : 2015

0